Quản trị Website

Hãy chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn để phát triển website lên tầm cao mới. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu hãy liên hệ với chuyên gia của chúng tôi 0984 966 806

Khách hàng cũ hoặc thành viên BNI giảm thêm 10% tất cả các gói trong tất cả các tháng
Dịch vụ đã bảo gồm hóa đơn VAT
 • Giá
 • Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp
  đang cập nhật
 • Đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website
  đang cập nhật
 • Thiết kế banner (không được chỉnh sửa quá 3 lần)
  đang cập nhật
 • Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố
  đang cập nhật
 • Sao lưu , phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
  đang cập nhật
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
  đang cập nhật
 • Cài Đặt Google Analytics
  đang cập nhật
 • Cài Đặt google webmaster tools
  đang cập nhật
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
  đang cập nhật
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
  đang cập nhật
 • Phân tích nội dung trùng lặp
  đang cập nhật
 • Thiết lập trang lỗi 404
  đang cập nhật
 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo
  đang cập nhật
 • Kiểm tra các link liên kết tới website
  đang cập nhật
 • Cải thiện tốc độ loa trang
  đang cập nhật
 • Tôi ưu hóa thẻ Alt
  đang cập nhật
 • Kiểm tra liên kết lỗi & Khắc phục trên website
  đang cập nhật
 • Trình bày bài viết khoa học, thống nhất
  đang cập nhật
 • Kiểm tra tổng thể website (onpage seo)
  đang cập nhật

Webmaster #1

Gói tối giản
 • 1.500.000đ
 • 10 lần/tháng
 • 30 sản phẩm/tháng
 • 1 banner
 • Quản trị, xử lý các sự cố
 • Sao lưu , phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
 • Cài Đặt Google Analytics
 • Cài Đặt google webmaster tools
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Phân tích nội dung trùng lặp
 • Thiết lập trang lỗi 404
 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo
 • Kiểm tra các link liên kết tới website
 • Cải thiện tốc độ loa trang
 • Tôi ưu hóa thẻ Alt
 • Kiểm tra liên kết lỗi & Khắc phục trên website
 • Trình bày bài viết khoa học, thống nhất
 • Kiểm tra tổng thể website (onpage seo)

Webmaster #2

Gói cơ bản
 • 2.500.000đ
 • 15 lần/tháng
 • 40 sản phẩm/tháng
 • 2 banner
 • Quản trị, xử lý các sự cố
 • Sao lưu , phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
 • Cài Đặt Google Analytics
 • Cài Đặt google webmaster tools
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Phân tích nội dung trùng lặp
 • Thiết lập trang lỗi 404
 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo
 • Kiểm tra các link liên kết tới website
 • Cải thiện tốc độ loa trang
 • Tôi ưu hóa thẻ Alt
 • Kiểm tra liên kết lỗi & Khắc phục trên website
 • Trình bày bài viết khoa học, thống nhất
 • Kiểm tra tổng thể website (onpage seo)

Webmaster #3

Gói chuyên nghiệp
 • 4.000.000đ
 • 20 lần/tháng
 • 50 sản phẩm/tháng
 • 3 banner
 • Quản trị, xử lý các sự cố
 • Sao lưu , phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
 • Cài Đặt Google Analytics
 • Cài Đặt google webmaster tools
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Phân tích nội dung trùng lặp
 • Thiết lập trang lỗi 404
 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo
 • Kiểm tra các link liên kết tới website
 • Cải thiện tốc độ loa trang
 • Tôi ưu hóa thẻ Alt
 • Kiểm tra liên kết lỗi & Khắc phục trên website
 • Trình bày bài viết khoa học, thống nhất
 • Kiểm tra tổng thể website (onpage seo)

Webmaster #4

Gói VIP
 • 6.000.000đ
 • 30 lần/tháng
 • 60 sản phẩm/tháng
 • 4 banner
 • Quản trị, xử lý các sự cố
 • Sao lưu , phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
 • Hỗ trợ quét và phát hiện các shell, script spam, virus
 • Cài Đặt Google Analytics
 • Cài Đặt google webmaster tools
 • Khởi tạo chỉnh sửa sitemap.xml
 • Tối ưu các bài viết thân thiện Google
 • Phân tích nội dung trùng lặp
 • Thiết lập trang lỗi 404
 • Tối ưu hóa hình ảnh website chuẩn seo
 • Kiểm tra các link liên kết tới website
 • Cải thiện tốc độ loa trang
 • Tôi ưu hóa thẻ Alt
 • Kiểm tra liên kết lỗi & Khắc phục trên website
 • Trình bày bài viết khoa học, thống nhất
 • Kiểm tra tổng thể website (onpage seo)

Đăng ký dịch vụ

scroll top